Казахский язык

Когда мы произносим данное пожелание: «Бақ берсін, бас берсін, өміріңе ұзақ жас берсін!»?
ренжігенде
ақылдасқанда
бата бергенде
кездескенде
Как попросить у официанта меню ресторана?
Ас мәзірі жоқ
Ас мәзірі неге жоқ?
Ас мәзірінде не бар екен?
Ас мәзірін беріңізші
К выделенным словам в предложениях поставьте вопросы падежей: Мен кұрбымды қарсы аламын. Табиғатты қорғау керек
кiмнiң? - iлiк септiк
кiмге? - барыс септiк
кiмдi? ненi? - табыс септiк
кiмде? - жатыс септiк
Вместо точек напишите послелоги: Телефон ... сөйлесiп түрмын. Кiтап ... бiлiм аламыз
бiрге
туралы
үшiн
арқылы
Найдите вопрос, который Вы зададите к придаточному предложению: Биылғы көктем жаңбырлы болғандықтан, егін өте жақсы шықты.
Неліктен?
Қашан?
Не үшін?
Қалай? Қайтіп?
Форма обращения ақсақал применима к
молодежи
старикам
подруге
старушке
Найдите речевые модели, характерные для прощения
Кездескенше
Рұқсат етіңіз
өтінемін көмектесіңіз
Айыпқа бұйырмаңыз!
Какую речевую модель вы используете при жалобах на бессоницу?
үйықтағанда түс көрмеймін
көп ұйықтаймын
үйықым келіп тұр
үйықым келмейді
Вместо точек подберите послелоги: Сабақ тан ... оқушылар кiтапханаға барды
арқылы
соң
үшiн
бiрге
Определите какой вопрос вы зададите к придаточному предложению: Түні бойы үйықтамай, жолаушылар ұзақ жолға жүріп кетті.
Қайтсе? Не істесе?
Қашан? Қашаннан бері? Қашанға дейін?
Қалай?
Не үшін?
Укажите грамматическую модель, характерную для объектных словосочетаний өлеңді айтқыздың
Табыс септіктегі сөз + өзгелік етіс
Сын есім + зат есім
Сан есім + зат есім
Есімше + есім сөз
Отметьте глаголы в будущем времени
Самат ауылда тұрады. Мен қазақша сөйлеймiн.
Сәрсен шай iшiп отыр.
Мұғалiм оқушылармен сөйлесiп тұр.
Самат ертең сағат жетiде тұрады. Мен бүгiн жиналыста сөйлемеймiн.
Правильно определите окончания имен: Мен кiшi... Мен жұмысшы...
-м; -м
-нiң; -ның
-мiн; -мын
-сi; -сы
Подберите антонимичную пару словосочетанию сұлу адам.
Зиялы адам, мәдениетті адам
Әдемі адам, керемет адам
Реңсіз адам, көріксіз адам
Білгіш адам, білімді адам.
Определите вариант окончания для глаголов Сiз жүгiре… . Сiз келе… . Сiз күле… . Сiз көре… .
-мiз
-сiз
-сыз
-сiңдер
Отметьте қатыстық сан есiм (относительные имена прилагательные)
жуан, жеңiл, кең
мөлдiр, iрi, әдептi
ашық, ауыр, қоңыр
мемлекеттiк, шеткi, заттық
Укажите тип придаточного в предложении: Республика алаңына бару үшін, 32 автобусқа отыру керек.
Мезгіл бағыныңқылы
Мақсат бағыныңқылы
Шартты бағыныңқылы
Қарсылықты бағыныңқылы
Обозначьте словосочетание, образованное посредством согласования
Оның кітабы
Мектеп оқушысы
Әкемнің кітабы
Мен оқушымын
Подберите окончание для глаголов Сен жүгiре….. . Сен жүр….. . Сен кiре….. .
-сын
-сiз
-сыз
-сiң
Определите предложение по цели высказывания: Көп досың болған қандай жақсы!
Сұраулы сөйлем (вопросительное)
Лепті сөйлем (восклицательное)
Хабарлы сөйлем (повествовательное)
Бұйрықты сөйлем (побудительное)
Кого казахи называют шөбере?
брат
сын
правнук
внук
Как отрицательно ответить на вопрос: «Сіз темекi шегесiз бе?»
Мен темекі шекпеймін
Темекі аздап шегемін
Мен темекіні шеккенді ұнатамын
Мен темекі шегіп жүрмін
Как называется праздник весеннего равноденствия?
Айт
Наурыз
Үйлену тойы
Тұсау кесу
Определите значение вежливых слов: Аманыз ба?
Сәлемдесу (приветствие)
шақыру (приглашение)
өтiнiш (просьба)
қоштасу (прощание)
Укажите сложносочиненное предложение с противительными союзами (қарсылықты салалас құрмалас сөйлем)
Саған айтарым сол: мен осында қаламын.
Бұл жерде я мен тұрамын, я сен тұрарсың.
Қар еріді, бірақ жер көгере қоймады.
Автобус бірде тез жүргеді, бірде баяу жүреді.
Где обычно предлагают ас мәзiрiн?
көлікте
мейрамханада
театрда
кинода
Назовите категорию времени, в которой употреблены глаголы в предложениях Сен оқығансың. Олар кездесiптi.
ауыспалы келер шак (настояще-будущее (переходное) время)
нақ осы шақ (настоящее время)
ежелтi өткен шақ (давно прошедшее время)
жедел өткен шақ (очевидно-прошедшее время)
Найдите определительное словосочетание
Қасыңда тұр
Алда жүр
Ол студент
Ақылды студент
Отметьте имена прилагательные в положительной степени сравнения (жай шырай)
кеңдеу, сараңдау, арықтау
қап-қара, топ-толық
әдемi, семiз, үлкен, жас, тәттi
сеп-семiз, өте алыс, тереңдеу
Отметьте правильный вариант окончания для глаголов Сендер оқы…ңдар. Сiздер орында…ңыздар. Олар шақыра… .
-ты
-ды
-тi
-дi
Отметьте ответы, отвечающие на вопрос: Бұл кiм?
ғалым, батыр, әншi, жазушы
ақ, кұс, аю, қой
құс, қасқыр
ыдыс, тенiз, әрiп, аспан
Правильно определите окончание глаголов Бiз аша… . Бiз жинай… .
-сiз
-мыз
-мiз
-сыз
С какой фразы начать знакомство?
Сізбен кездескеніме өте қуаныштымын
Сізбен танысқаныма өте қуаныштымын
Көріскенше күн жақсы
Сізбен танысуға рұқсат етіңіз
Правильно определите окончания формы принадлежности: Отан бiз...
-нiқ
-дiкi
-дiқ
-дi
Укажите сұраулы сөйлем
Бұл жігіт - менің досым.
Айгүл кеше киноға барды.
Айгүл, киноға бар.
Мына жігіт кім?
Как Вы обратитесь к официанту?
Балақай
Інішек
Даяшы
Қарындас
Когда мы приходим в гости, то обычно
теледидар көреді
кітап оқиды
үй жинайды
ән саламыз, би билейміз
Укажите, какой частью речи является зависимое слово в словосочетании: құрметті қонақ.
Етістік
Сын есім
Зат есім
Есімше
Определите придаточное времени (мезгіл бағыныңқылы)
Мүмкін, ол ертең келіп қалар.
Мен келгенше, ол дайын отыр екен.
Ақсақал келді, оны балалар қарсы алды.
Бүгін киноға не мен барамын, не сен барасың.
Что обозначает жеті ата?
родословная
паспорт
удостоверение
пропуск
Правильно определите окончания имен: Мен пысық... Мен кәрiс...
-пын; -пiн
-мың; -сiң
-бын; -бiн
-сын; -сiң
Укажите правильный вариант выделения главного слова.
Оқумен азамат
Оқуға азамат
Оқыған азамат
Оқулар азамат
Подберите антонимичную пару словосочетанию жақын жер.
Ыстық жер, салқын жер
Кең жер, тар жер
Туған жер, сұлу жер
Алыс жер, ұзақ жер
Определите разряд местоимений өз, өзiм, өзiмiз, өздерiң
болымсыздық (отрицательные)
жiктеу (личные)
указательные (сiлтеу)
өздiк (возвратные)
Отметьте возможный вариант ответа на вопрос Қазақша жақсы сөйлейсiндер ме?
Иә, мен қазақ тiлi сабағына күнде дайындаламын.
Бiз әлi көп қате жiберемiз, бырақ қазақ тiлiн бiлуге тырысамыз.
Тiл үйрену қиын.
Мен қазақ тiлiн үпренiп жүрмiн.
Укажите, какие из приведенных словосочетаний являются определительными
Сыртқа шығу
Қаладан келді
Ілгері жүру
Білімді студент
Назовите казахское национальное блюдо
құймақ
шақ-шақ
Бауырсақ
бәліш
Подберите подходящее определение к описанию: Жапырақ сарғаяды, құстар ұшып кетедi, көкөнiс жинаймыз, жер сүр болады, сабақ басталады
жазда
қыста
күзде
көктемде
Выделите сложносочиненные предложения с относительными чередования
Мұғалім келмегендіктен, сабақ болмады.
Балалар келіп, ата-ана қуанды.
Кешегі концерт өте қызық болып, көрермендер үйіне ерте қайта қоймады.
Оқу залында кейде кино болады, кейде қызықты баяндама тыңдалады.
По способу словообразования определите часть речи: сыйла, қызару, жина, еқбектен
сын есiм (прилагательное)
үстеу (наречие)
етiстiк (глагол)
көсемше (деепричастие)