Казахский язык

Казахский язык

0284.Зач.02;ТБПД.01;1
Когда мы произносим данное пожелание: «Бақ берсін, бас берсін, өміріңе ұзақ жас берсін!»?
ренжігенде
ақылдасқанда
бата бергенде
кездескенде

Казахский язык

0284.Зач.02;ТБПД.01;1
Как попросить у официанта меню ресторана?
Ас мәзірі жоқ
Ас мәзірі неге жоқ?
Ас мәзірінде не бар екен?
Ас мәзірін беріңізші

Казахский язык

0284.Зач.02;ТБПД.01;1
К выделенным словам в предложениях поставьте вопросы падежей: Мен кұрбымды қарсы аламын. Табиғатты қорғау керек
кiмнiң? - iлiк септiк
кiмге? - барыс септiк
кiмдi? ненi? - табыс септiк
кiмде? - жатыс септiк

Казахский язык

0284.Зач.02;ТБПД.01;1
Вместо точек напишите послелоги: Телефон ... сөйлесiп түрмын. Кiтап ... бiлiм аламыз
бiрге
туралы
үшiн
арқылы

Казахский язык

0284.Зач.02;ТБПД.01;1
Найдите вопрос, который Вы зададите к придаточному предложению: Биылғы көктем жаңбырлы болғандықтан, егін өте жақсы шықты.
Неліктен?
Қашан?
Не үшін?
Қалай? Қайтіп?

Казахский язык

0284.Зач.02;ТБПД.01;1
Форма обращения ақсақал применима к
молодежи
старикам
подруге
старушке

Казахский язык

0284.Зач.02;ТБПД.01;1
Найдите речевые модели, характерные для прощения
Кездескенше
Рұқсат етіңіз
өтінемін көмектесіңіз
Айыпқа бұйырмаңыз!

Казахский язык

0284.Зач.02;ТБПД.01;1
Какую речевую модель вы используете при жалобах на бессоницу?
үйықтағанда түс көрмеймін
көп ұйықтаймын
үйықым келіп тұр
үйықым келмейді

Казахский язык

0284.Зач.02;ТБПД.01;1
Вместо точек подберите послелоги: Сабақ тан ... оқушылар кiтапханаға барды
арқылы
соң
үшiн
бiрге

Казахский язык

0284.Зач.02;ТБПД.01;1
Определите какой вопрос вы зададите к придаточному предложению: Түні бойы үйықтамай, жолаушылар ұзақ жолға жүріп кетті.
Қайтсе? Не істесе?
Қашан? Қашаннан бері? Қашанға дейін?
Қалай?
Не үшін?

Казахский язык

0284.Зач.02;ТБПД.01;1
Укажите грамматическую модель, характерную для объектных словосочетаний өлеңді айтқыздың
Табыс септіктегі сөз + өзгелік етіс
Сын есім + зат есім
Сан есім + зат есім
Есімше + есім сөз

Казахский язык

0284.Зач.02;ТБПД.01;1
Отметьте глаголы в будущем времени
Самат ауылда тұрады. Мен қазақша сөйлеймiн.
Сәрсен шай iшiп отыр.
Мұғалiм оқушылармен сөйлесiп тұр.
Самат ертең сағат жетiде тұрады. Мен бүгiн жиналыста сөйлемеймiн.

Казахский язык

0284.Зач.02;ТБПД.01;1
Правильно определите окончания имен: Мен кiшi... Мен жұмысшы...
-м; -м
-нiң; -ның
-мiн; -мын
-сi; -сы

Казахский язык

0284.Зач.02;ТБПД.01;1
Подберите антонимичную пару словосочетанию сұлу адам.
Зиялы адам, мәдениетті адам
Әдемі адам, керемет адам
Реңсіз адам, көріксіз адам
Білгіш адам, білімді адам.

Казахский язык

0284.Зач.02;ТБПД.01;1
Определите вариант окончания для глаголов Сiз жүгiре… . Сiз келе… . Сiз күле… . Сiз көре… .
-мiз
-сiз
-сыз
-сiңдер

Казахский язык

0284.Зач.02;ТБПД.01;1
Отметьте қатыстық сан есiм (относительные имена прилагательные)
жуан, жеңiл, кең
мөлдiр, iрi, әдептi
ашық, ауыр, қоңыр
мемлекеттiк, шеткi, заттық

Казахский язык

0284.Зач.02;ТБПД.01;1
Укажите тип придаточного в предложении: Республика алаңына бару үшін, 32 автобусқа отыру керек.
Мезгіл бағыныңқылы
Мақсат бағыныңқылы
Шартты бағыныңқылы
Қарсылықты бағыныңқылы

Казахский язык

0284.Зач.02;ТБПД.01;1
Обозначьте словосочетание, образованное посредством согласования
Оның кітабы
Мектеп оқушысы
Әкемнің кітабы
Мен оқушымын

Казахский язык

0284.Зач.02;ТБПД.01;1
Подберите окончание для глаголов Сен жүгiре….. . Сен жүр….. . Сен кiре….. .
-сын
-сiз
-сыз
-сiң

Казахский язык

0284.Зач.02;ТБПД.01;1
Определите предложение по цели высказывания: Көп досың болған қандай жақсы!
Сұраулы сөйлем (вопросительное)
Лепті сөйлем (восклицательное)
Хабарлы сөйлем (повествовательное)
Бұйрықты сөйлем (побудительное)

Казахский язык

0284.Зач.02;ТБПД.01;1
Кого казахи называют шөбере?
брат
сын
правнук
внук

Казахский язык

0284.Зач.02;ТБПД.01;1
Как отрицательно ответить на вопрос: «Сіз темекi шегесiз бе?»
Мен темекі шекпеймін
Темекі аздап шегемін
Мен темекіні шеккенді ұнатамын
Мен темекі шегіп жүрмін

Казахский язык

0284.Зач.02;ТБПД.01;1
Как называется праздник весеннего равноденствия?
Айт
Наурыз
Үйлену тойы
Тұсау кесу

Казахский язык

0284.Зач.02;ТБПД.01;1
Определите значение вежливых слов: Аманыз ба?
Сәлемдесу (приветствие)
шақыру (приглашение)
өтiнiш (просьба)
қоштасу (прощание)

Казахский язык

0284.Зач.02;ТБПД.01;1
Укажите сложносочиненное предложение с противительными союзами (қарсылықты салалас құрмалас сөйлем)
Саған айтарым сол: мен осында қаламын.
Бұл жерде я мен тұрамын, я сен тұрарсың.
Қар еріді, бірақ жер көгере қоймады.
Автобус бірде тез жүргеді, бірде баяу жүреді.

Казахский язык

0284.Зач.02;ТБПД.01;1
Где обычно предлагают ас мәзiрiн?
көлікте
мейрамханада
театрда
кинода

Казахский язык

0284.Зач.02;ТБПД.01;1
Назовите категорию времени, в которой употреблены глаголы в предложениях Сен оқығансың. Олар кездесiптi.
ауыспалы келер шак (настояще-будущее (переходное) время)
нақ осы шақ (настоящее время)
ежелтi өткен шақ (давно прошедшее время)
жедел өткен шақ (очевидно-прошедшее время)

Казахский язык

0284.Зач.02;ТБПД.01;1
Найдите определительное словосочетание
Қасыңда тұр
Алда жүр
Ол студент
Ақылды студент

Казахский язык

0284.Зач.02;ТБПД.01;1
Отметьте имена прилагательные в положительной степени сравнения (жай шырай)
кеңдеу, сараңдау, арықтау
қап-қара, топ-толық
әдемi, семiз, үлкен, жас, тәттi
сеп-семiз, өте алыс, тереңдеу

Казахский язык

0284.Зач.02;ТБПД.01;1
Отметьте правильный вариант окончания для глаголов Сендер оқы…ңдар. Сiздер орында…ңыздар. Олар шақыра… .
-ты
-ды
-тi
-дi

Казахский язык

0284.Зач.02;ТБПД.01;1
Отметьте ответы, отвечающие на вопрос: Бұл кiм?
ғалым, батыр, әншi, жазушы
ақ, кұс, аю, қой
құс, қасқыр
ыдыс, тенiз, әрiп, аспан

Казахский язык

0284.Зач.02;ТБПД.01;1
Правильно определите окончание глаголов Бiз аша… . Бiз жинай… .
-сiз
-мыз
-мiз
-сыз

Казахский язык

0284.Зач.02;ТБПД.01;1
С какой фразы начать знакомство?
Сізбен кездескеніме өте қуаныштымын
Сізбен танысқаныма өте қуаныштымын
Көріскенше күн жақсы
Сізбен танысуға рұқсат етіңіз

Казахский язык

0284.Зач.02;ТБПД.01;1
Правильно определите окончания формы принадлежности: Отан бiз...
-нiқ
-дiкi
-дiқ
-дi

Казахский язык

0284.Зач.02;ТБПД.01;1
Укажите сұраулы сөйлем
Бұл жігіт - менің досым.
Айгүл кеше киноға барды.
Айгүл, киноға бар.
Мына жігіт кім?

Казахский язык

0284.Зач.02;ТБПД.01;1
Как Вы обратитесь к официанту?
Балақай
Інішек
Даяшы
Қарындас

Казахский язык

0284.Зач.02;ТБПД.01;1
Когда мы приходим в гости, то обычно
теледидар көреді
кітап оқиды
үй жинайды
ән саламыз, би билейміз

Казахский язык

0284.Зач.02;ТБПД.01;1
Укажите, какой частью речи является зависимое слово в словосочетании: құрметті қонақ.
Етістік
Сын есім
Зат есім
Есімше

Казахский язык

0284.Зач.02;ТБПД.01;1
Определите придаточное времени (мезгіл бағыныңқылы)
Мүмкін, ол ертең келіп қалар.
Мен келгенше, ол дайын отыр екен.
Ақсақал келді, оны балалар қарсы алды.
Бүгін киноға не мен барамын, не сен барасың.

Казахский язык

0284.Зач.02;ТБПД.01;1
Что обозначает жеті ата?
родословная
паспорт
удостоверение
пропуск

Казахский язык

0284.Зач.02;ТБПД.01;1
Правильно определите окончания имен: Мен пысық... Мен кәрiс...
-пын; -пiн
-мың; -сiң
-бын; -бiн
-сын; -сiң

Казахский язык

0284.Зач.02;ТБПД.01;1
Укажите правильный вариант выделения главного слова.
Оқумен азамат
Оқуға азамат
Оқыған азамат
Оқулар азамат

Казахский язык

0284.Зач.02;ТБПД.01;1
Подберите антонимичную пару словосочетанию жақын жер.
Ыстық жер, салқын жер
Кең жер, тар жер
Туған жер, сұлу жер
Алыс жер, ұзақ жер

Казахский язык

0284.Зач.02;ТБПД.01;1
Определите разряд местоимений өз, өзiм, өзiмiз, өздерiң
болымсыздық (отрицательные)
жiктеу (личные)
указательные (сiлтеу)
өздiк (возвратные)

Казахский язык

0284.Зач.02;ТБПД.01;1
Отметьте возможный вариант ответа на вопрос Қазақша жақсы сөйлейсiндер ме?
Иә, мен қазақ тiлi сабағына күнде дайындаламын.
Бiз әлi көп қате жiберемiз, бырақ қазақ тiлiн бiлуге тырысамыз.
Тiл үйрену қиын.
Мен қазақ тiлiн үпренiп жүрмiн.

Казахский язык

0284.Зач.02;ТБПД.01;1
Укажите, какие из приведенных словосочетаний являются определительными
Сыртқа шығу
Қаладан келді
Ілгері жүру
Білімді студент

Казахский язык

0284.Зач.02;ТБПД.01;1
Назовите казахское национальное блюдо
құймақ
шақ-шақ
Бауырсақ
бәліш

Казахский язык

0284.Зач.02;ТБПД.01;1
Подберите подходящее определение к описанию: Жапырақ сарғаяды, құстар ұшып кетедi, көкөнiс жинаймыз, жер сүр болады, сабақ басталады
жазда
қыста
күзде
көктемде

Казахский язык

0284.Зач.02;ТБПД.01;1
Выделите сложносочиненные предложения с относительными чередования
Мұғалім келмегендіктен, сабақ болмады.
Балалар келіп, ата-ана қуанды.
Кешегі концерт өте қызық болып, көрермендер үйіне ерте қайта қоймады.
Оқу залында кейде кино болады, кейде қызықты баяндама тыңдалады.

Казахский язык

0284.Зач.02;ТБПД.01;1
По способу словообразования определите часть речи: сыйла, қызару, жина, еқбектен
сын есiм (прилагательное)
үстеу (наречие)
етiстiк (глагол)
көсемше (деепричастие)